Arvokas kasvatus

Arvokas Kasvatus-menetelmä on kehitetty lasten ja nuorten ohjattuun vapaa-ajan harrastetoimintaan. Arvokas Kasvatus-menetelmän tavoitteena on viihtyisän, turvallisen ja rakentaviin arvoihin kannustavan harrasteympäristön luominen ja ylläpitäminen jossa ketään ei kiusata ja kaikki otetaan tasavertaisina mukaan toimintaan.

Arvokas Kasvatus-menetelmän avulla ohjaaja voi johdattaa lapset ja nuoret pohtimaan sekä ymmärtämään oman elämän taustalla vaikuttavia tekijöitä, arvoja, tunteita,suhtautumis- sekä toimintatapoja.

Näiden tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen tähtää hyvien ja eettisten valintojen tekemiseen itsen ja muiden kannalta.

Harjoituksista löytyy eri tavoin toteutettavia tehtäviä, joten niiden sovittaminen muun harrastustoiminnan oheen sujuu luontevasti. Harjoitukset on suunniteltu siten, että ne ovat helposti toteutettavia ja soveltuvat myös nuorille ohjaajille.

Menetelmä on toteutettu Jenny ja Antti Wihurin rahaston myöntämällä tuella.

Yhteystiedot:

SONJA LESCH, 020 7558 361
sonja.lesch@nfg.fi

tunnus_vari.jpg

Nuorten johdolla

Non Fighting Generation Ry ja Suomen Ratsastajainliitto Ry toimivat yhteistyössä viihtyisien, turvallisten ja rakentaviin arvoihin kannustavien harrastusympäristöjen luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

Arvokas Kasvatus-menetelmä on käytössä Suomen Ratsastajainliiton jäsentallien hevoskerhoissa.

Kerho-ohjaajat saavat valmiudet harjoitusten ohjaamiseen Ratsastajainliiton järjestämillä Hevoskerho-ohjaajien kursseilla. http://www.ratsastus.fi/

33492_Srl_tunnus_sin_edited.jpg

Judo arvojen ytimessä

Arvokas Kasvatus -menetelmän harjoituksia on pilotoitu hyvin tuloksin perinteikkään Helsinkiläisen judoseura Meido-Kanin salilla. Judon keskeisenä tavoitteena on ihmisen henkinen kehitys joten Arvokas Kasvatus -menetelmä sopii lajiin erinomaisesti.

Meidokan.png

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close