EVVR

EVVR-ryhmät on suunnattu etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluville 10-17 -vuotiaille tytöille ja pojille, jotka käyttäytyvät rasistisin perustein väkivaltaisesti toisiin etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia kohtaan. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa nuorten arvoihin, asenteisiin ja tunnetaitoihin ja siten saada nuoret toimimaan myönteisemmin suhteessa toisiin etnisiin vähemmistöryhmiin. Nuoria autetaan myös tunnistamaan ja vahvistamaan omaa identiteettiä, mikä ehkäisee vieraantumisen ja irrallisuuden tunteita.

Ryhmissä käytetty kasvatusmenetelmä perustuu NFG:ssä vuosina 2012-2016 toteutettiin OKM:n rahoittamaan Etnisten vähemmistöryhmien välinen rasismi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishankkeeseen.

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close