KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

KIPU – kiusaamiseen puututaan!

KIPU – kiusaamiseen puututaan! – on toimintamalli, jonka avulla pitkittyneeseen ja kriisiytyneeseen kiusaamistilanteeseen puututaan käytännöllisten menetelmien avulla. KIPU-toiminta on alkanut vuonna 2019 ja sitä on ohjattu ja kehitetty tämän vuoden aikana jo Etelä-Savon ja Etelä-Suomen alueilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat 10-20 -vuotiaat nuoret. Hanketta toteutetaan peruskouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lastensuojelun laitosyksiköissä. Hankkeessa hyödynnetään jo järjestössä kehitettyjä kasvatuksellisia ryhmä- ja yksilötyön menetelmiä sekä kehitetään uusia menetelmiä ja harjoituksia kohdennetusti pitkittyneisiin kiusaamistilanteisiin. Järjestön toteuttamat ohjausprosessit ovat monimuotoisia sekä pitkäkestoisia ja ne sisältävät sekä pienryhmä-, yksilö- ja koko ryhmän kattavaa työskentelyä. Ohjausprosessi toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä kohdetahon edustajien ja lähiverkoston kanssa, jotta toiminta saadaan vastaamaan juuri kyseisin ryhmän tarpeita. Hankkeen rahoittajina toimivat URLUS-säätiö sekä Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö.

Käytössä olevat menetelmät

Arvokas kasvatus

Arvokas Kasvatus-menetelmä on kehitetty lasten ja nuorten ohjattuun vapaa-ajan harrastetoimintaan. Arvokas Kasvatus-menetelmän tavoitteena on viihtyisän, turvallisen ja rakentaviin arvoihin kannustavan harrasteympäristön luominen ja ylläpitäminen jossa ketään ei kiusata ja kaikki otetaan tasavertaisina mukaan toimintaan. Arvokas Kasvatus-menetelmän avulla ohjaaja voi johdattaa lapset ja nuoret pohtimaan sekä ymmärtämään oman elämän taustalla vaikuttavia tekijöitä, arvoja, tunteita sekä suhtautumis- ja toimintatapoja.

Mikäli haluat kouluttautua Arvokas Kasvatus-menetelmän ohjaajaksi tai haluat meidän toteuttavan harrastusseurallesi Arvokas Kasvatus-ryhmätoimintaa, täytä yhteydenottolomake alla olevasta napista

OTA YHTEYTTÄ

Lue lisää arvokas kasvatus – menetelmästä

LUE LISÄÄ

Levottomat Tuhkimot

Levottomat Tuhkimot-ryhmät on tarkoitettu 13-18- vuotiaille, väkivaltaisesti tai tuhoisasti käyttäytyville tytöille. Toiminnan tavoitteena on nuorten tyttöjen ongelmakäyttäytymisen pysäyttäminen varhaisessa vaiheessa, käyttäytymisen taustalla olevien arvojen, asenteiden ja tunteiden tiedostaminen sekä muutoksen aikaansaaminen. Tytöille suunnattu toiminta on osa NFG:ssä toteutettavaa sukupuolierityistä väkivaltatyötä. Ryhmissä käytettävä kasvatusmenetelmä perustuu NFG:ssä vuosina 2009-2013 toteutettuun STEA:n rahoittamaan Levottomat Tuhkimot tutkimus- ja kehittämishankkeeseen.

Keep cool- tiimi

Keep Cool- tiimi (KCT), on tarkoitettu 11-24-vuotiaille väkivaltaisesti käyttäytyville pojille. Toiminnan tavoitteena on poikien ongelmakäyttäytymisen pysäyttäminen varhaisessa vaiheessa, käyttäytymisen taustalla olevien arvojen, asenteiden ja tunteiden tiedostaminen sekä muutoksen aikaansaaminen. Pojille suunnattu toiminta on osa NFG:ssä toteutettavaa sukupuolierityistä väkivaltatyötä.

OTA YHTEYTTÄ

EVVR

EVVR-ryhmät on suunnattu etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluville 11-25 -vuotiaille tytöille ja pojille, jotka käyttäytyvät rasistisin perustein väkivaltaisesti toisiin etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia kohtaan. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa nuorten arvoihin, asenteisiin ja tunnetaitoihin ja siten saada nuoret toimimaan myönteisemmin suhteessa toisiin etnisiin vähemmistöryhmiin. Nuoria autetaan myös tunnistamaan ja vahvistamaan omaa identiteettiä, mikä ehkäisee vieraantumisen ja irrallisuuden tunteita.

Ryhmissä käytetty kasvatusmenetelmä perustuu NFG:ssä vuosina 2012-2016 toteutettiin OKM:n rahoittamaan Etnisten vähemmistöryhmien välinen rasismi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishankkeeseen.

Valoa elämään

Menetelmä on tarkoitettu itsemurhavaarassa olevien 13-25-vuotiaiden nuorten tunnistamiseen, mini-interventioon ja yksilöauttamiseen. Menetelmän painopiste on nuoren (1) itsetuhoisuuden lyhyellä ja pitkällä aikavälillä altistavien riskitekijöiden mahdollisimman varhaisessa tunnistamisessa; (2) henkisten vahvuuksien, voimavarojen ja elämisen syiden vahvistamisessa; sekä (3) elämänarvojen mukaisiin tarkoituksiin suuntautumisessa.

Menetelmä perustuu NFG:ssä vuosina 2013-2015 THL:n kanssa yhteistyössä toteutettuun ”Valoa elämään” -hankkeeseen.

Hankkeessa julkaistun menetelmäoppaan ”Tutkimusmatka tarkoitusten merellä” voi ladata täältä:

LATAA

OTA YHTEYTTÄ

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close