KASVATUSfilosofia

Nuoren rinnalla kulkeminen sekä hänen saattamisensa kasvuun edellyttää vastuunottoon valmentamista, joka ei ole mahdollista ilman selkeätä kasvatusteoriaa ja siihen perustuvia menetelmiä.

Nuorisokasvattajan keskeisin vaikuttamismahdollisuus on uusien näköalojen avaaminen nuorelle.
Tähän tarvitaan nuoren elämäntilanteen huomioivaa, maailmankuvaa avartavaa ja elämäntaitoja kehittävää kasvatuksellista keskustelua. Kohtaamisen nuorten kanssa on oltava vuorovaikutteista. Käytännön muutostyöskentelyn kohteena on arvotajunnan selkiytyminen, tunneyhteyden syventyminen, asenteiden parantuminen ja toimintatapojen muuttuminen. Tavoiteltavana seurauksena on, että nuori voi hallita suhtautumistaan ja sopeutumistaan elämään ja sitä kautta kontrolloida omaa käyttäytymistään.

Nuorten ongelmallisen käyttäytymisen taustalla ovat usein erilaiset elämäntaidolliset ongelmat. Ongelmallisella käyttäytymisellä oireilevilla nuorilla esiintyy monenlaisia puutteellisuuksia ja vääristymiä maailmankuvassaan ja minäkuvassaan. Ongelman taustalla on elämän epäsuotuisa kokeminen, jonka kokemista ihminen voi itse säännellä. Ihmisellä on mahdollisuus, ainakin tietyissä rajoissa, ohjata itse omaa elämäänsä ja ottaa vastuu itsestään.

Valistus on tehotonta nuorten ongelmakäyttäytymisen pysyvään muuttamiseen, koska kukaan ei voi kontrolloida toisen sisintä ja muuttaa häntä ulkopuolelta.

Lue lisää vakivallattomuuskasvatuksesta:

LUE LISÄÄ

Tieto ilman teoriaa on sokeaa, teoria ilman käytäntöä on tyhjää.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close