KESKUSTELURYHMÄT

NFG järjestää väkivaltaisesti käyttäytyville nuorille keskusteluryhmiä väkivallan käytön ja aggressiivisen käyttäytymisen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Väkivalta voi olla fyysistä tai psyykkistä.

Toiminnan kohderyhmänä ovat 10 – 24-vuotiaat lapset ja nuoret. Vertaisryhmä kootaan saman ikäisistä ja saman tyyppisessä elämäntilanteessa olevista nuorista, esimerkiksi saman koulun oppilaista. Muita tahoja, joissa vertaisryhmiä järjestetään ovat mm. lastensuojelulaitokset. Vertaisryhmässä on kerrallaan 3-6-nuorta. Nuori voi aina itse päättää, haluaako hän osallistua toimintaan.

Ryhmissä työskennellään keskustelun ja niihin ohjaavien harjoitusten avulla. Ryhmät kokoontuvat nuorisokasvattajan johdolla viikoittain, yleensä 8 – 15 viikon ajan. Yli 12-vuotiaiden ryhmäkerran kesto on 90 minuuttia ja alle 12-vuotiaiden 45 – 60 minuuttia. Tapaamispaikkoina ovat pääosin yhteistyötahojen tilat ja tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti klo 8-16 välisenä aikana.

Keskusteluryhmämenetelmät:

 • pojille suunnattu Keep Cool Tiimi

 • tytöille suunnattu Levottomat Tuhkimot

 • alakouluikäisille sekä harrastustoimintaan suunnattu Arvokas kasvatus

 • etnisten vähemmistöryhmien väliseen rasismiin erikoistunut EVVR

Lue lisää käytössä olevista menetelmistä sekä hankkeista:

LUE LISÄÄ

Kaikissa ryhmissä nuorta autetaan tiedostamaan, millaisia arvoja, asenteita ja tunteita hänen toimintansa taustalla on ja miten ne vaikuttavat hänen tekemiinsä valintoihin. Ryhmissä harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, tunteiden tunnistamista ja omien arvojen selkeyttämistä. Nuoria rohkaistaan toimimaan tavoilla, jotka ovat hyväksi heille itselleen ja ympäristölleen. Ryhmän tarpeesta riippuen sisältöjä voidaan painottaa eri tavoin, esimerkiksi joissakin ryhmissä painottuvat tunnetaidot, toisissa asenteet.

Keskusteluryhmien tavoitteena on, että nuorten psyykkisen ja fyysisen väkivallan käyttäminen vähenee, nuoret kykenevät hillitsemään aggressiivisia tunteitaan paremmin ja että nuoret kykenevät suhtautumaan vastoinkäymisiin maltillisemmin kuin ennen ryhmään osallistumista.

Ryhmätoiminnan kulku:

 • Yhteistyötahon yhteydenotto

 • Tapaaminen: toiminnasta kertominen,
  tavoitteiden ja aikataulujen sopiminen

 • Osallistujien alkuhaastattelu

 • Ryhmäkerta 1 ja osallistujien alkuarviointi

 • Ryhmäkerrat 2-5

 • Yksilölliset välihaastattelut kunkin nuoren kanssa, väliarviointi

 • Ryhmäkerrat 6-10

 • Loppuarvioinnit

 • Jälkitapaaminen yhteistyötahon
  sekä nuorten kanssa

Toiminnasta kerätään jatkuvasti arviointitietoa. Arviointitietoa kerätään eri näkökulmista: nuorilta, kohdetahon edustajilta sekä ryhmien ohjaajilta. Arvioinnilla seurataan, miten paljon nuorten väkivallan käyttö on vähentynyt tai lieventynyt. Kohdetahon edustajan sitoutuminen arviointiin on edellytys ryhmän aloittamiselle.

Keskusteluryhmiä toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEAn) tuella ja ne ovat siten yhteistyötahoille ja osallistujille maksuttomia.

Toiminta-alue: Etelä- ja Itä-Suomi

NFG:n Etelä-Suomen toimisto Itä-Pasilassa työskentelee 4-5 nuorisokasvattajaa.
Etelä-Suomen toiminta-alueeseen kuuluu pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa. Mahdollisuuksien mukaan toimimme myös Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla.

NFG:n Itä-Suomen aluetoimistossa Mikkelissä työskentelee 2 nuorisokasvattajaa.
Non Fighting Generation ry on toiminut Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella elokuusta 2005 lähtien. Toiminta-alue kattaa Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan.

Molemmilla alueilla järjestetään keskusteluryhmiä, Seis kiusaamiselle -ryhmiä sekä yksilötapaamisia nuorten kanssa. Kaikki toiminta on vastaanottavalle taholle ilmaista. Yksilöohjaus toteutetaan kaupunkien avustuksilla ja sitä toteutetaan, mikäli kaupungit myöntävät avustuksia.

NFG on vakuuttanut kaikki toimintaansa osallistuvat nuoret. Vakuutukset ovat voimassa mm. silloin, kun nuorten kanssa tehdään retkiä tai osallistutaan muihin tapahtumiin.

VALINNAN VAPAUS JA VASTUU TEOISTA ON AINA YKSIN SINUN.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close