KIPU – KIUSAAMISEEN PUUTUTAAN!

KIPU – kiusaamiseen puututaan! – on toimintamalli, jonka avulla pitkittyneeseen ja kriisiytyneeseen kiusaamistilanteeseen puututaan käytännöllisten menetelmien avulla. KIPU-toiminta on alkanut vuonna 2019 ja sitä on ohjattu ja kehitetty tämän vuoden aikana jo Etelä-Savon ja Etelä-Suomen alueilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat 10-20 -vuotiaat nuoret. Hanketta toteutetaan peruskouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lastensuojelun laitosyksiköissä. Hankkeessa hyödynnetään jo järjestössä kehitettyjä kasvatuksellisia ryhmä- ja yksilötyön menetelmiä sekä kehitetään uusia menetelmiä ja harjoituksia kohdennetusti pitkittyneisiin kiusaamistilanteisiin. Järjestön toteuttamat ohjausprosessit ovat monimuotoisia sekä pitkäkestoisia ja ne sisältävät sekä pienryhmä-, yksilö- ja koko ryhmän kattavaa työskentelyä. Ohjausprosessi toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä kohdetahon edustajien ja lähiverkoston kanssa, jotta toiminta saadaan vastaamaan juuri kyseisin ryhmän tarpeita. Hankkeen rahoittajina toimivat URLUS-säätiö sekä Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö.

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close