NON FIGHTING GENERATION RY – NFG

Non Fighting Generation ry (NFG) on vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen nuorisokasvatusjärjestö, joka on erikoistunut nuorten väkivaltaisuuden vähentämiseen arvo- ja väkivallattomuuskasvatuksen keinoin. NFG:n toiminnan kohderyhmää ovat 10-24 -vuotiaat lapset ja nuoret, jotka oireilevat väkivaltaisesti, kiusaamalla tai käyttäytymällä itsetuhoisesti. Järjestö noudattaa kasvatustoiminnassaan itse kehitettyä teoreettista kasvatuksellista viitekehystä, joka perustuu arvo- ja tarkoituskeskeiseen filosofiaan ja pedagogiikkaan.

Arvokasvatuksen perimmäinen tavoite on, että nuori pystyy valitsemaan sellaisia arvoja, jotka edistävät väkivallattomuutta ja hyvää elämää. Hyvään elämään kuuluu niin muiden ihmisten, oman itsensä kuin ihmisen koko elämisympäristön huomioiminen, luonto mukaan lukien. Pyrkimyksenä kasvatustyössä on herättää nuorissa vastuullisuutta heidän omasta sekä muiden hyvinvoinnista. Tähän tavoitteeseen päästään, kun nuorissa herätellään heidän eettisyyttään ja vastuullisuuttaan sekä opetellaan sellaisia elämäntaitoja, joiden avulla nuori pystyy kohtaamaan hankaliakin elämäntilanteita ilman, että hän turvautuu väkivallan käyttöön muita tai itseään kohtaan. Nuoria ohjataan pohtimaan oman elämänsä arvoja, omia ja muiden tunteita, omia asenteita sekä näihin perustuvia valintoja eri tilanteissa, erityisesti tilanteissa, joissa opittu käyttäytyminen on aiemmin johtanut väkivaltaan ja aggressiiviseen käyttäytymiseen. Nuoren omaksumat arvot vaikuttavat hänen kaikkiin valintoihinsa ja toimintaansa.

Järjestö on vuosien aikana kehittänyt useita kasvatusmenetelmiä harjoituksineen. Kehitettyjen menetelmien taustalla on sama teoria, mutta menetelmät on muokattu kohderyhmille soveltuviksi.
Näitä menetelmiä ovat mm. Keep Cool Tiimi -menetelmä, joka on erityisesti pojille suunnattu väkivallattomuuskasvatuksen keskusteluryhmämalli. Levottomat Tuhkimot -menetelmä on puolestaan tytöille strukturoitu sukupuolierityinen väkivallattomuuskasvatuksen menetelmä, Valoa elämään -menetelmä sisältää itsemurhavaarassa olevien nuorten tunnistamis-, mini-interventio-, ja yksilöauttamisen menetelmiä,; Arvokas kasvatus -menetelmä on suunnattu lasten ja nuorten ohjattuun vapaa-ajan harrastetoimintaan, sekä EVVR -menetelmä, joka on suunnattu etnisten vähemmistöryhmien nuorille, jotka käyttäytyvät rasistisin perustein väkivaltaisesti toisia etnisiä vähemmistöryhmiä kohtaan, KIPU-kiusaamiseen puututaan-toimintamuoto on suunnattu lasten ja nuorten pitkittyneisiin kiusaamistilanteisiin puuttumiseen ja Seis kiusaamiselle -menetelmä on suunnattu lasten ja nuorten yhteisöille (esim. koululuokat) kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisyyn. NFG:n kirjasarjassa on vuosien aikana julkaistu kymmenen teosta järjestön kasvatukselliseen viitekehykseen ja edellä mainittuihin menetelmiin liittyen.

Yli 20 vuoden aikana NFG:ssä on ohjattu yli 20 000 lasta ja nuorta väkivallattomuuskasvatuksen pienryhmissä, kiusaamista ehkäisevissä ryhmissä sekä yksilötyössä. Nuorten pienryhmän jälkeen tekemän oman arvion mukaan he ovat saaneet ryhmissä keskimäärin melko hyvin apua ja keinoja, joilla välttää aggressiivista käyttäytymistä ja väkivaltaa. Nuorten myöhemmin antama palaute tukee hyvin tätä arviota. NFG:n toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Mikkelissä, joissa ajankohdasta ja vuodesta riippuen työskentelee 8-12 nuorisokasvattajaa. Järjestö on kouluttanut myös muiden toimijoiden työntekijöitä käyttämään kehittämiään menetelmiä, jolloin resurssit ovat palkattuja työntekijöitä laajemmat.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close