Väkivallattomuuskasvatusryhmät

MITEN VÄKIVALLATTOMUUSKASVATUSRYHMÄ KOOTAAN JA MITEN SEN TOIMINTA ETENEE

Väkivallattomuuskasvatusryhmien kohderyhmänä ovat 7 – 18-vuotiaat tytöt ja pojat, jotka oireilevat väkivaltaisella käyttäytymisellä. Ryhmää kannattaa kysyä, mikäli huomaa koulun, oppilaitoksen, nuorisotalon, lastensuojelulaitoksen tai ryhmäkodin piirissä yhden tai useamman lapsen tai nuoren oireilevan väkivaltaisesti. Ryhmiä järjestetään pääkaupunkiseudulla, Uudenmaan, Päijät-Hämeen,
Kanta-Hämeen, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakso alueella. Ryhmä voidaan järjestää joko kohdetahon tiloissa tai NFG:n Helsingin tai Mikkelin toimipisteessä.

NFG:n kasvattaja haastattelee nuoret ennen ryhmän alkua ja näin varmistaa, että nuoret ovat NFG:n kohderyhmää ja itse halukkaita sitoutumaan työskentelyyn. Ryhmät kokoontuvat 8-13 kertaa.
Yli 12-vuotiaiden ryhmäkerran kesto on 90 minuuttia ja alle 12-vuotiaiden 45 – 60 minuuttia.
Yksittäiseen keskusteluryhmään osallistuu yleensä 3-7 samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa nuorta. Ryhmätoimintaan osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja se tapahtuu tavallisesti kouluaikana.

Väkivallattomuuskasvatuksen ryhmämenetelmiä on kolme erilaista: Keep Cool Tiimi, EVVR ja Levottomat Tuhkimot. Ryhmissä käydään läpi nuoren arvoja, tunteita ja asenteita eli suhtautumistapoja sekä hänen haluaan ja tahdonvoimaansa toimia väkivallattomasti. Ryhmissä käsitellään myös opittuja toimintatapoja. Ryhmän tarpeesta riippuen sisältöjä voidaan painottaa eri tavoin, esimerkiksi joissakin ryhmissä painottuvat tunnetaidot, toisissa asenteet.

Väkivallattomuuskasvatusryhmien tavoitteena on, että nuorten henkisen ja fyysisen väkivallan käyttäminen vähentyy, että nuoret kykenevät hillitsemään aggressiivisia tunteitaan paremmin ja että nuoret kykenevät suhtautumaan vastoinkäymisiin maltillisemmin kuin ennen ryhmään osallistumista.

Toiminnasta kerätään arviointitietoa. Arviointitietoa kerätään eri näkökulmista: nuorilta, kohdetahon edustajilta sekä ryhmien ohjaajilta. Arvioinnilla seurataan, miten paljon nuorten väkivallan käyttö on vähentynyt tai lieventynyt. Kohdetahon edustajan sitoutuminen arviointiin on edellytys ryhmän aloittamiselle.

NFG:n toteuttaman sidosryhmäkyselyn (2016) vastaajista 100 % ajattelee, että toiminta on tarpeellista ja että sille on tarvetta myös jatkossa. Kyselyn vastaajista 100 % on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että NFG:n toiminta vähentää nuorten väkivaltaa ja kiusaamista.

Ryhmätoiminnan kulku:

  1. Yhteistyötahon yhteydenotto
  2. Tapaaminen: toiminnasta kertominen, tavoitteiden ja aikataulujen sopiminen
  3. Osallistujien alkuhaastattelu
  4. Ryhmäkerta 1 ja osallistujien alkuarviointi
  5. Ryhmäkerrat 2-5
  6. Välitapaaminen yhteistyötahon kanssa
  7. Ryhmäkerrat 6-10
  8. Loppuarviointitapaaminen
  9. Jälkitapaaminen yhteistyötahon sekä nuorten kanssa
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close