VISIO- näköala tulevaisuuteen

Non Fighting Generation ry käynnistää syksyllä 2021 Opetus ja Kulttuuriministeriön myöntämällä tuella VISIO-hankkeen, jonka tarkoituksena on auttaa toisen asteen opiskelijoita, joilla on koronapandemian myötä kohonnut riski keskeyttää opintonsa ja ajautua syrjään yhteiskunnasta. Käytännössä hankkeessa toteutetaan 15-20-vuotiaille nuorille kohdennettua kasvatuksellista toimintaa yksilö- ja pienryhmäohjauksessa. Ohjauksen keskiössä̈ on niiden taitojen opetteleminen, joiden avulla nuori pystyy ottamaan vastuun itsestään ja tulevaisuudestaan.

Keskeisiä opeteltavia taitoja ovat:
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsearvostus.
Omien arvojen hahmottaminen ja sellaisten arvojen tukeminen, jotka edistävät positiivista tulevaisuutta.
Omien tulevaisuutta koskevien tavoitteiden hahmottaminen.
Konkreettiset toimintatavat, joiden avulla nuori voi edistää omaa ja muiden hyvinvointia mm. väkivaltaa vähentämällä.
Tunnetaidot kuten omien tunteiden tunnistaminen ja myötätunnon kokeminen.

Taitoja opetellaan keskusteluina ohjaajan ja nuoren kesken.

Ohjauksen apuna käytetään järjestön kehittämiä harjoituksia.

Hanke toteutetaan Non Fighting Generation ry:n nykyisellä toimialueella.

Mikäli oppilaitoksessanne on ohjatun tuen tarpeessa olevia nuoria, ottakaa yhteyttä, niin sovitaan yhteistyöstä.

Sonja Lesch
VISIO hankevastaava
+358 20 7558361
sonja.lesch@nfg.fi

Toiminta on maksutonta.

YHTEYSTIEDOT

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close