YKSILÖOHJAUS

Yksilöohjauksen avulla 10-24-vuotias nuori oppii elämänhallinnan kannalta oleellisia keinoja kuten tunnetaitoja ja vastuullista toimintaa haastavissa tilanteissa. Kyseessä on joustava työmuoto, joka lähtee nuoren tarpeesta. Painotukset toiminnassa voivat vaihdella, mutta työskentelyn teemoja ovat tunnetaitojen ja empatiakyvyn kehittäminen, asenteet itseä ja muita kohtaan, omien vahvuuksien tunnistaminen, omien arvojen tunnistaminen ja haitallisista toimintatavoista luopuminen sekä omien valintojen tunnistaminen. Yksilöohjauksessa ohjauskertojen määrää ja tiheyttä ei ole rajattu vaan nuoren kanssa voidaan työskennellä tarpeen mukaan. Tapaamiskertojen määrät vaihtelevat 6-30 välillä.

Oikein ajoitetun ja pitkäkestoisen tuen avulla pystytään vähentämään nuorten epäsuotuisaa syrjäytymiskehitystä ja siten kaventamaan hyvinvointieroja myös pitkällä aikavälillä. Yksilöohjauksen avulla pystytään puuttumaan nuoren haitallisen käyttäytymisen aiheuttamaan syrjäytymiskehitykseen.

Tarvittaessa työskentelyssä voidaan hyödyntää THL:n kanssa vuonna 2015 kehitettyä nuorten itsemurhien ehkäisemiseen suunnattua Valoa Elämään menetelmäkokonaisuutta.

Toiminta on maksutonta.

YHTEYSTIEDOT

Kukaan ei ole niin hyvä, että olisi kokonaan vailla pahuutta, eikä kukaan niin paha, että olisi täysin arvoton. – Michael Crichton

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close